Sản Vật Long An

Gạo nàng thơm chợ đào sản vật độc đáo của Long An

Điều đó cho thấy hạt gạo Cần Đước cùng nguồn nước trong lành của dòng sông Đồng Nai đã ăn sâu vào đời sống tinh thần con người Nhờ sự giao hòa giữa dòng nước ngọt của sông Rạch Đào (từ sông Vàm Cỏ Đông) và dòng nước mặn của rạch Nha Ràm (từ sông