Sản Vật Huế

Quýt Hương Cần sản vật giá rẻ của Huế

Quýt Hương Cần có đặc điểm khác với các loại quýt khác là khi chín (tháng 10-11) quả có màu vàng cam ở mặt quả và màu xanh lá cây ở phần cuống. Vỏ xốp mỏng như giấy rất dễ bóc, Quýt Hương Cần là một loại quả ngọt trồng nhiều ở Thừa Thiên –